Container

Mandag 6. november –Kommer Containere for blandet avfall.
Plasseres utenfor søppelrommet.

Dette tar vi ikke imot!!
Farlig avfall (maling, lim, olje, kjemikalier, batterier, asbest, dekk, gips,
Trykkimpregnert og kreosot behandlet treverk.)
Dette må beboer selv sørge for å levere til gjenbruksstasjon!
Til elektriske artikler kommer det egen kontainer i mai måned!

Hvordan kan Folkvang ha råd til å tilby beboerne container?
Eksempel, om det blir funnet ett maling spann koster dette Folkvang 1oooKr i omkostninger fra renovasjons-etaten! Så her kreves det at folk kaster riktig! Så lenge kostnadene ikke blir for store, kan vi tilby denne fine ordningen.

Containeren blir tømt etter hvert som den blir full, så sjekk før dere skal kaste noe opp i containeren, at det er plass.
Ikke kast noe rundt containeren, det skal være oppi!
Containeren vil bli stående ca. 14 dager.
Hvorfor Ca.? Dette for at det blir bestilt avslutning av containeren når den blir helt full. (dette for at vi ikke skal betale for en halvfull container.)

Bruk bare gjennomsiktige sekker så vi slipper ekstrakostnader fra renovasjons-etaten!