Varme på radiator

Varme blir styrt automatisk av utetemperaturen.
Oppstart av varme til radiatorene skjer om det blir kaldere en 10 grader som vedvarer mer en 24 timer.
Det vil automatisk leveres varmere vann til radiatorene jo kaldere det blir ute.
Eksempel ved 0 grader, vil det tilsvare 50 grader levert til radiatorkurs.
Ved -10 grader ute, leveres nærmere 70 grader.

Hvorfor ikke levere 70 grader ut konstant? Det er mye penger å spare for alle beboerne. Om noen allikevel synes de trenger mer varme kan man f. eks ordne dette med en elektrisk varmeovn.

Radiatorovnene er forsynt med regulering for varmen fra 1 til 5.
Denne har en innebygd termostat som stenger for tilførsel når det er oppnådd nok varme i rommet i forhold til innstillingen.

Slik lufter du din radiator.

Luftbobler i radiatoren hindrer sirkulasjon og full varmeeffekt.
Ved luftbobler hører du surkling i radiatorene eller de gir ikke full varmeeffekt.

Finner du ikke luftenøkkelen? 
Kan kjøpes på Låsspesialisten Grefsenveien 9b

1) Steng termostat-ventilen, og vent ca. 5.minutter.

2) Åpne lufteskruen litt (ca. en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luft. Det kan komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.

3) Åpne termostat ventilen helt igjen.

4) Gjenta trinn 2.

Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut!
Da kan stengeventilen falle ut og vannet vil flomme ukontrollert ut av lufteventilen.

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene i forbindelse med oppussing.
Anlegget er innregulert det vil si at det blir feil og fjerne en radiator permanent.
Det påvirker tilførsel av varme til andre leiligheter!
Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Hilsen vaktmester Michal Hamran