Råd boligselskap

Råd boligselskapet

Beboere har plikt til å melde fra til vaktmester eller styret ved mangler og skader.
Fyring: Etter hvert vil alle få nye radiatorer med termostat. Dette er fint, for da reduseres kostnaden for boligselskapet. Det er også viktig at hver enkelt tar hensyn til hvordan man fyrer. Det kan f.eks. være lurt å lufte med det vinduet som er i lengst avstand til selve termostaten. Det kan over tid oppstå luft i systemet, da kan du lufte radiatoren ved å skru opp lufteventilen – men husk å sette en kopp under. Det kommer vann.
Typisk for boligselskapet: Vi er glade og tar hensyn til alle rundt oss. Og har vanlig folkeskikk. Slik blir alle fornøyde.
Ser du søppel på bakken, ta den opp da vel – og kast den. Så blir det litt hyggeligere for oss alle.
Ikke kast sneiper på bakken, da dette er forbudt i hele Oslo, og dessuten lite pent å se på for oss alle.
Bakgårdsvett: vi har tre flotte bakgårder som vi alle må ta ansvar for å i vare ta. Dette gjelder så vel søppelkastning, grillmat opprydding, støy og generelt det å ivareta. Helt enkelt: bruk bakgården som om den var din egen. Du vil jo ikke ødelegge dine egne ting, vil du vel?

Legg igjen en kommentar