Informasjon

Informasjon til ny beboer

Husleie
Fakturaer for husleie blir sendt ut to ganger i året. Det er én faktura pr. måned. Vi anbefaller alle å betale innen betalingsfristen, slik at dere kan bidra til god fellesøkonomi. Ved sen betaling blir det belastet et purregebyr på kr. 50,-.

Fakturaspørsmål
For fakturaspørsmål ta kontakt med Enquist Eiendomsdrift AS
Telefon: 22809595
Faks: 22809596
E-post: post@enqvist.no

For mer informasjon om boligselskapet, se her.

Legg igjen en kommentar