Invitasjon til vårens dugnad i Folkvang boligselskap 2024

I år blir det dugnad, tirdag 7. mai!

Dugnaden starter kl. 17:30 og avsluttes ca. kl. 20:00
Møt opp utenfor søppelrommet.

Dersom været er usikkert, se gjerne etter oppslag på
søppelromsdøren på ettermiddagen, samme dag.

Dugnaden er en anledning for den enkelte til i fellesskap,
å bidra til et pent utemiljø som klargjøres for utesesongen.
Dessuten kan vi kanskje bli bedre kjent med hverandre?
Alle som deltar får være med på loddtrekning med premier.

Dugnadsoppgaver:

Koste og feie opp singel som har blitt med brøytinga i vinter, og tilbakeføre denne singelen til gruslagte gangveier i bakgårdene. Dersom grusen blir rakt ut av plener og inneholder jord og lignende, kastes dette i grus container i midtre gårdsrom.

Rake løv på plener og inne i sykkel skur.

Male treolje på de gamle benkene. (Står i midtre gård.)

VIKTIG! De nye møblene skal ikke oljes i år!

Fjerning av hensatte materialer/møbler i fellesområder deriblant kjeller og loft.

Vaktmesteren/styret vil fordele arbeidsoppgavene og sørge for å gjøre klart utstyr som raker, river, feiekoster, trillebårer, malerkoster og søppelsekker.

Vaktmesteren vil samle inn fylte søppelsekker med bruk av traktoren.

Det vil også være 10 m³ kontainer + el. kontainer og grus kontainer på plass under dugnaden.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Vaktmester/Styret

Valgkomiteen i Folkvang trenger en ny representant

Valgkomiteen trenger en engasjert beboer som har lyst til å bidra til å gjøre Folkvang til et enda bedre sted å bo. Det behøves en kandidat.
Valgkomiteens oppgave er å innstille til valgbare verv til generalforsamlingen.

For mer informasjon om hva du kan forvente kontakt valgkomiteen
v/ Sigmund Ellingsrud på 454 18 750 eller sellingsrud@icloud.com

Send gjerne et par linjer om deg selv innen 17. april 2024!

Med vennlig hilsen,
Valgkomiteen

Johannes Skøyen / 979 81 452 / johannes_skoien@hotmail.com
Sigmund Ellingsrud / 454 18 750 / sellingsrud@icloud.comPortene inn til bakgårdene

Da har portene til bakgården kommet og de blir montert i løpet av kort tid.
De blir forsynt med smekklås, slik at det er nødvendig med nøkkel for å låse seg inn og ut. (inntil videre er portene ikke låst da vi venter på låssystemet.)

Nøkkelen som du skal benytte er den samme nøkkelen som du bruker inn til din egen oppgang.

For at det skal bli mer praktisk vil det bli montert en bryter på veggen som kan benyttes når man skal ut av bakgården. (Kommer snart.)

Det har kommet forespørsel om hvorfor det ikke installeres med elektronisk låsesystem og brikke.
10 årsplanen for vedlikehold innebærer bytte av låsesystemet for hele Folkvang.
Det er gjort klart for elektronisk styring med elektriske sluttstykker i portene, som det er i hoveddørene inn til oppgangene.
Planen er at beboerne kun trenger å forholde seg til 1 elektronisk nøkkel som passer for alle dører som beboerne har tilgang til.
For mer info:
iLOK Digitalt låsesystem

Portene er produsert med lyd-dempede foringer mellom vegg og port, så når låssystemet og portene blir ferdig justert skal de være nokså lydløse.

Formålet med portene er blant annet å hindre uvedkommende inn i bakgården, hindre sykkeltyveri og sikkerhet generelt.


Viktig melding!

Tiltak for å hindre innbrudd!

Pass på og holde ytterdører igjen!
Spesielt på kalde vinterdager blir oljen som er i dørpumpa kald, om døra står lenge oppe.
Dette kan skje som for eksempel når håndtverkere holder på med oppussing.

Når døra etter vært blir lukket går døra mye saktere igjen, og noen ganger kan det medføre at den ikke går i smekk!
Kjenner du at oppgangen er ekstra kald: pass på at døra går i smekk etter deg!

IKKE sett ut slike for å gi tilgang til oppgang og leilighet.

Nøkkelskap med kode - KeyGuard PRO SL-9122 | sikkerheten-selv.no
Denne er bare ett eksempel av mange typer. Alle er like dårlige!

I denne testen hentet fra VG kan du se hvor enkelt det er å åpne forskjellige varianter!
Det er gjerne innleide håndtverkere som setter slike ut, så sjekk med dine håndtverkere at de ikke finner på dette.
De er super enkle og åpne, alle innbruddstyvers drøm er å snuble over disse og finne nøkler som passer til oppganger og leiligheter.
Finner jeg slike fjerner jeg dem umiddelbart da det er en fare for innbrudd!
Mvh Vaktmester

Røykvarslerens dag!

Den 1. desember er det Røykvarslerens dag, også kalt batteri byttedagen.
Det er dagen for å sjekke, rengjøre og bytte batteri i alle dine røykvarslere.
Det samler seg mye støv i røykvarsleren gjennom årene, så det er smart å støvsuge varsleren når du har den nede for batteribytte.
Vennlig hilsen vaktmester Michal Hamran, mob. 915 72 414

9. Volts batteri

Container

Mandag 6. november –Kommer Containere for blandet avfall.
Plasseres utenfor søppelrommet.

Dette tar vi ikke imot!!
Farlig avfall (maling, lim, olje, kjemikalier, batterier, asbest, dekk, gips,
Trykkimpregnert og kreosot behandlet treverk.)
Dette må beboer selv sørge for å levere til gjenbruksstasjon!
Til elektriske artikler kommer det egen kontainer i mai måned!

Hvordan kan Folkvang ha råd til å tilby beboerne container?
Eksempel, om det blir funnet ett maling spann koster dette Folkvang 1oooKr i omkostninger fra renovasjons-etaten! Så her kreves det at folk kaster riktig! Så lenge kostnadene ikke blir for store, kan vi tilby denne fine ordningen.

Containeren blir tømt etter hvert som den blir full, så sjekk før dere skal kaste noe opp i containeren, at det er plass.
Ikke kast noe rundt containeren, det skal være oppi!
Containeren vil bli stående ca. 14 dager.
Hvorfor Ca.? Dette for at det blir bestilt avslutning av containeren når den blir helt full. (dette for at vi ikke skal betale for en halvfull container.)

Bruk bare gjennomsiktige sekker så vi slipper ekstrakostnader fra renovasjons-etaten!

Fyringssesongen er i gang!

Varme på radiatoren

Varme blir styrt automatisk av utetemperaturen.
Det vil automatisk leveres varmere vann til radiatorene jo kaldere det blir ute.

Termostatventil
Radiatorene er utstyrt med termostatventil, en selvregulerende ventil. Ventilen fungerer som en termostat ved at den stilles inn på et tall som samsvare med en ønsket temperatur, og skal dermed automatisk regulere strømmen av varmtvann gjennom radiatoren slik at ønsket temperatur opprettholdes.

Smart Price Adaption
Tilpasser varmepumpens forbruk utover døgnet til de klokkeslettene som har lavest strømpris, noe som gir besparelse.
NIBE Uplink leverer kontinuerlig de aktuelle timeprisene til anlegget, slik at anlegget kan optimere driften på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
Eksempel. Om prisen på strøm har en topp mellom kl.08 og kl.10 vil det bli tilført mer varme ut en tid i forkant og etterkant av denne strøm toppen.

Lufting av radiatoren
Luftbobler i radiatoren hindrer sirkulasjon og full varmeeffekt.
Ved luftbobler hører du surkling i radiatorene eller de gir ikke full varmeeffekt.

Finner du ikke luftenøkkelen? 
Kan kjøpes på Låsspesialisten Grefsenveien 9b

1) Steng termostat-ventilen, og vent ca. 5.minutter.

2) Åpne lufteskruen litt (ca. en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luft. Det kan komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.

3) Åpne termostat ventilen helt igjen.

4) Gjenta trinn 2.

Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut!
Da kan stengeventilen falle ut og vannet vil flomme ukontrollert ut av lufteventilen.

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene i forbindelse med oppussing.
Anlegget er innregulert det vil si at det blir feil å fjerne en radiator permanent.
Det påvirker tilførsel av varme til andre leiligheter!
Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Hilsen vaktmester Michal Hamran

Vedlikehold av vinduer

Kjære beboere på Folkvang!
Har fått en del tilbakemeldinger på at håndtaket virker tregt og at det er vanskelig å lukke vinduet.
Til dere som har balkong dører gjelder samme prinsippet med smørepunkter som vinduene.
Her kommer oppskriften for enkelt ordne vinduene problemfrie 🙂
Du trenger smøremiddel, det kan være for eksempel WD 40 som er å få kjøpt blant annet på Clas Ohlson.
Se video 1 for hvordan.

Når du skal vaske vinduene dine er det bare og svinge de rundt.
Om dette også begynner å gå tregt kan du følge oppskriften i video 2
Vennlig hilsen vaktmester’n

Video 1
Video 2

Invitasjon til vårens dugnad i Folkvang boligselskap 2023

I år blir det dugnad, onsdag 3. mai!

Dugnaden starter kl. 17:30 og avsluttes ca. kl. 20:00
Møt opp utenfor søppelrommet.

Dersom været er usikkert, se gjerne etter oppslag på
søppelromsdøren på ettermiddagen, samme dag.

Dugnaden er en anledning for den enkelte til i fellesskap,
å bidra til et pent utemiljø som klargjøres for utesesongen.
Dessuten kan vi kanskje bli bedre kjent med hverandre?
Alle som deltar får være med på loddtrekning med premier.

Dugnadsoppgaver:

Koste og feie opp singel som har blitt med brøytinga i vinter, og tilbakeføre denne singelen til gruslagte gangveier i bakgårdene. Dersom grusen blir rakt ut av plener og inneholder jord og lignende, kastes dette i grus container i midtre gårdsrom.

Rake løv på plener og inne i sykkel skur.

Male treolje på de gamle benkene. (Står i midtre gård.)

VIKTIG! De nye møblene skal ha en annen type olje, så de som ønsker å beise disse må først snakke med vaktmester så det blir gjort med riktig olje!

Fjerning av hensatte materialer/møbler i fellesområder deriblant kjeller og loft.

Vaktmesteren/styret vil fordele arbeidsoppgavene og sørge for å gjøre klart utstyr som raker, river, feiekoster, trillebårer, malerkoster og søppelsekker.

Vaktmesteren vil samle inn fylte søppelsekker med bruk av traktoren.

Det vil også være 10 m³ kontainer + el. kontainer og grus kontainer på plass under dugnaden.

Med vennlig hilsen
Vaktmester/Styret