Vinduer

Rømningspost

FDV dokumentasjon

Smøring og vedlikehold

Les i gjennom hva du som beboer må gjøre for å ta vare på funksjonaliteten på vinduene.
Legg spesielt merke til smøre-punkter når vinduene ikke lar seg åpne eller lukke som de skal!
Om det er skruer som løsner må disse etterstrammes!

Alle beslag leveres ferdig smurt og overflatebehandlet. Bruk, støv og skitt som naturlig kommer etter en tids bruk, gjør imidlertid at det vil være behov for litt ettersyn. Det gjøres oppmerksom på at bruk av silikonspray ikke anbefales da silikon på treverket ikke vil gi vedheft for maling. Hengselarmer Åpne rammen slik at den står rett ut, og drypp deretter et par dråper olje mellom armene og karmfestene samt mellom armene og rammefestene. Sving deretter rammen fra side til side inntil snuoperasjonen føles lett. Topprammebeslag med glider og glideskinne Åpne rammen slik at den står rett ut, og sprut deretter et par dråper olje ved glideren i toppen så dypt inn i skinnen som mulig. I tillegg må det smøres mellom bevegelige deler. Sving deretter rammen helt rundt og tilbake inntil snuoperasjonen føles lett. Det er også viktig at man ved overflatebehandling av vinduet unngår at beis, maling og lignende kommer inn i glideskinnen Lagerenhet og aluminiumsskinne I nederste rammehjørne er det festet et beslag med lagerhus og kulelager. Ved vanlig bruk skal det ikke være nødvendig med noe smøring av disse komponentene. Fjerning av maling og støv på flatene til skinne i aluminium og hjul, vil sikre god bevegelighet. FDV H-vinduet® sidesving Lillerønning Snekkerifabrikk AS © Rev. 1 08.04.2014 Med forbehold om trykkfeil Side 4 Barnesikring Ofte vil metallet etter en tid bli vasket fritt for fett, og det kan legge seg et støvlag som gjør at sikringen ikke oppnår sin funksjon. Det må smøres møres mellom alle bevegelige deler på undersiden av rammen og på fjær for å sikre god funksjon på sikringen. Sikringsarmen vris frem og tilbake og sving deretter rammen fra side til side inntil bevegelsene glir lett. Man kan med fordel også dryppe litt olje på flaten på sikringssluttstykket, der hvor haken på selve sikringsarmen treffer, slik at man unngår unødvendig oppbremsing og slitasje under lukking av vinduet. Låssystem Hvis vinduene er levert med espagnolettskinne og ettgreps vrider, kan det være behov for å smøre låskassen og låsreilene. Spray litt olje inn i hullene i stålskinnen ved låsreilene og i smørehull ved låskassen (ved vrideren). Det kan med fordel smøres litt syrefri vaselin på endene av låsereilene. Vinduet blir da lettere å lukke. Vri vrideren flere ganger for å fordele oljen.