Radon målinger

Radon målinger er blitt gjort i vinterhalvåret, hvor det er høyest måleverdier.
Sporfilmene ble plassert i første etasje, nærmest bakkenivå.
Vi er ligger langt under 200 Bq m³ som er den høyeste anbefalte verdi for oppholdsrom.
Radon måling har blitt utført i 2018 som viste meget gode verdier målt i første etasje.

Måleverdier
Grefsenveien 5a, Leilighet Nr. 11
Stue:
84 ± 10 Bq m³
Soverom:
38 ± 10 Bq m³
Verdier godt under 200 Bq m³ som er grenseverdi inne i bolig.