HMS

Som ett ledd i HMS arbeidet i Folkvang Boligselskap AS ønsker vi at alle aksjonærer fyller ut internkontrollskjema for boenhetene.

Det er viktig i arbeidet med jobben for helse miljø og sikkerheten!

Internkontrollskjema finner du her.