Beboerparkering

Besøk Oslo kommune sine sider for å ordne med beboerparkering.
Nærmeste gater for å parkere er Borger Withs gate og Brettevilles gate.

PS.
Husk det finnes to T-kryss i Brettevilles gate 5 til 27, hvor man kan risikere parkeringsbot om man står parkert!
I dette krysset på bilde er det også mange som får bot da de står for nære krysset.

Trafikkreglenes § 17 – om stans og parkering – er det forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn fem meter fra veikrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde.

Mvh
Vaktmestern