Kjellerbodene

Kjellerbodene

Bodene skal holdes rydding, og alle med kraner til radiator eller vann må gi en kopi av nøkkelen til vaktmester slik at han har mulighet til å komme inn i boden ved evnt. lekkasjer. Hvis ikke vil låsen blir klippet på beboers bekostning. Det skal ikke oppbevares brannfarlig eller eksplosjonsfarlig materiale i kjellerbodene.
Det skal heller ikke oppbevares ting som kan være til skade eller ulempe for andre beboere.

Legg igjen en kommentar