Oppussing

Skal du pusse opp?
Her er det du må forholde deg til:

 • Enkle oppussingsprosjekt som tapetsering, maling og lignende kan utføres uten søknad.
 • Større oppussingsarbeider skal søkes om.
 • Fjerning av bærevegger og bod er søknadspliktig gjennom
  Plan- og bygningsetaten.
  Du må også søke om tillatelse fra styret.
  Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har en egen test for alle som vil bygge om i hus og leilighet.
  Må du sende byggesøknad? Det er viktig at du tar testen!
  Den ligger her:
 • Fjerning av radiatorer permanent er ikke lov da det har innvirkning på det innregulerte anlegget. (Kan fjernes og settes tilbake etter ferdig oppussing)
 • Flytting av gjennomgående rørstammer er ikke tillatt.
 • Ventilasjon av leilighetene på Folkvang er basert og bygd for naturlig ventilasjon.

  Det er kun avtrekksvifte med kullfilter over komfyr som er godkjent!

  Huset ventileres for at brukt luft skal erstattes med uteluft. Den brukte luften kan inneholde radon, gasser og partikler fra bygningsmaterialer, klær, dyr, inventar, maskiner og forurensning fra matlaging, i tillegg til fukt og karbondioksid som mennesker puster ut. Hvis vi ikke ventilerer huset, blir luften mindre sunn å puste i, dessuten blir det fuktig. Slik økt luft fukt vil slå seg ned på kalde flater og gi mugg på kalde soveromsvegger som avslører at boligen har dårlig ventilasjon.

  Hvordan skal boligen ventileres?

  Luft inn.
  Uteluften skal komme inn fra ventiler som er på yttervegg som spalteventiler over vinduene.
  Da vinduene ble installert i 2017 kom disse med spalteventiler, men vinduene som vender ut mot Hans Nielsen Hauges gate og
  Grefsenveien ble spalteventiler over vinduene levert plombert med fugemasse.
  Dette for at de skulle være innenfor lyd krav mot trafikkert vei.
  Det anbefales å få fjernet plomberingene slik at det blir bedre inneklima.
  Noen har i tillegg ventil på veggen på kjøkkenet som anbefales å få frigjort så den virker.
  I årenes løp er det blitt pusset opp å diverse forandringer er blitt gjort på kjøkkener.
  Ofte er ventilen blitt malt igjen eller kledd inn med panel eller lignende.

  Luft ut.
  Leilighetene har ventil på bad og kjøkken, som suger luften ut av leiligheten.
  Denne ventilen befinner seg høyt plassert, (ikke på yttervegg.)
  Dette for at varm luft stiger og drar med seg gammel luft i luftekanalen som fører helt opp på taket. Også her er det tilfeller av at disse ventilene er malt igjen og ikke benyttet.

  Kjøkkenventilatorer som blir installert og som brukes for å fjerne matos og fukt fra matlagingen skal ikke monteres på felles ventilasjonsanlegget.
  Dette kan føre til at fuktig baderoms luft dras ut fra badet og inn i kjøkken/stue og fukter ned boligen. Det samler seg også fett i kanalen som kan føre til brannfare og ødelagt vifte. Eneste godkjente kjøkkenventilatorer er de som er utstyrt med kullfilter eller lignende.

 • Ved spørsmål og søknad, kontakt vaktmester.

Uansett hva du skal gjøre av oppussing, ta kontakt med vaktmester, han er godt kjent med bygningsmassen og kan være behjelpelig med gode tips og råd.