Container

Fire ganger i året bestiller Folkvang inn container til annet søppel.
Heller ikke her skal det kastes spesialavfall, dette må leveres inn til egnet sted for dette, (bensinstasjon med miljøstasjon for spesialavfall eller kommunens miljøstasjon).
Nærmeste mottaksplass er Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon
Adresse: Bentsebrugata 11c, 0476 OSLO

Veibeskrivelse her 🙂

NB! Spesialavfall skal IKKE under noen omstendigheter opp i containeren – (Malingrester, løsemidler, batterier, elektrisk utstyr etc.) – Det skal leveres på nærmeste miljøstasjon! Det er viktig at det ikke kastes spesialavfall i containeren da Folkvang blir fakturert pr. ukurant enhet som er kastet i containeren og dette prises etter størrelse og type. Eksempel malingspann som kastes feil tilkommer ett gebyr på kr. 1000,- som faktureres Folkvang!!
Dette er pr. dags dato en stor ekstrakostnad for Folkvang.
Det er viktig at vi er bevisste på hva som kastes og hvor det kastes!

Det blir bestilt tømming så snart containeren er full.
Logistikk på container er at det bestilles tømming eller avslutning når den full.
Det er mange som spør hvilken dag den skal avsluttes, men det er litt vanskelig å spå da det ønskes at den er helt full, så vi ikke betaler for luft ved avslutning.
Men i utgangspunktet har vi container i 14 dager + 😊

Fra 1. september 2019 innførte Norsk Gjenvinning forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede søppelsekker. (gjelder ikke transparente)
Bruk bare gjennomsiktige sekker!


mandag 29. april 2024 kommer
10m³ container for blandet avfall + container til elektrisk avfall.
De vil bli stående ca. 14 dager.
Hvorfor Ca.? Dette for at det blir bestilt avslutning av containeren når den blir helt full. (dette for at vi ikke skal betale for en halvfull container.)
Maling og annet farlig avfall tar vi ikke i mot!!!
Det blir bestilt ny container kontinuerlig når den blir full, vær så snill å ikke sette materiale på utsiden eller fylle den for full!