Søppel og avfall

Søppel og avfall

Søppelrom
Søppelrommet befinner seg innerst i den midtre hagen. Det er papirsortering i Oslo, og de innerste dunkene er til papp/papir. Det er viktig at pappesker er pakket flate slik at det er plass til mest mulig i dunkene. Papir hentes mandager.

I restavfallsdunkene skal vanlig søppel kastes, dvs. husholdningsavfall. Knytt igjen søppelposene før de kastes i dunkene for å minimere søl og lukt. Restavfall hentes 3 ganger i uken, mandag, onsdag og fredag.

Ikke kast avfall etter oppussing, spesialavfall som farlig avfall, bildekk, impregnert tre, elektrisk avfall, o.l i søpplerommet, dette skal leveres på spesialmottak.

Kontainer
Fire ganger i året bestiller Folkvang inn kontainer til annet søppel. Heller ikke her skal det kastes spesialavfall, dette må leveres inn til egnet sted for dette (bensinstasjon med miljøstasjon for spesialavfall eller kommunens miljøstasjon).to ganger i året bestiller vi en ekstra kontainer for elektrisk avfall.

Det er viktig at det ikke kastes spesialavfall i kontaineren da Folkvang blir fakturert pr ukurant enhet som er kastet i kontaineren og dette prises etter størrelse og type. Dette er pr dags dato en stor ekstrakostnad for Folkvang. Det er viktig at vi er bevisste på hva som kastes og hvor det kastes.

Grill- og matrester
Må kastes i søppelrommet. Dette kan ikke ligge ute på fellesarealer, da det er fare for fugler og rotter. Rydd opp etter deg – kast også engangsgrillen når den har kjølnet.

Farlig Avfall

Farlig avfall (maling, lim, olje, kjemikalier, batterier, asbest etc.)
Trykkimpregnert og kreosot behandlet treverk og dekk.
Slike ting må beboer selv sørge for å levere til gjenbruksstasjon!
Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon er nærmeste plass.

Legg igjen en kommentar