Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 blir gjennomført uten fysisk frammøte i år også.

Alle som har oppgitt e-post til vår forretningsfører Enqvist, vil motta en mail 21.04.2021, og få tilgang til et stemmeskjema på internett.
De som ikke har oppgitt e-post skal ha fått informasjon og dokumentasjon i posten, og svarer skriftlig.

Husk at fristen for å avgi stemme er onsdag 28. april kl 20.

Styret

Generalforsamling 2020 utsatt

Den planlagte generalforsamlingen onsdag 29. april kl 18 er utsatt på ubestemt tid pga Covid-19. Vi kommer tilbake med ny info så snart vi vet mere.

Vi minner om årets generalforsamling onsdag 29. april 2020 kl 18:00 på Nordpolen skole. Saker som ønskes tatt opp må være styret skriftlig i hende innen 30. mars 2020.

Med vennlig hilsen

Styret