INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

onsdag 25. april 2018 kl 18.00 Nordpolen skole – Auditorium
(inngang fra Hans Nielsen Hauges gate, over gaten fra parken i Folkvang)

Konstituering:

 • Registrering og godkjenning av møtedeltakere og fullmakter
 • Valg av møtedirigent og referent
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av to aksjonærer til å underskrive protokollen
 • Valg av tellekorps

Følgende saker skal behandles:

 1. Styrets beretning for virksomheten i 2017
 2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2017
 3. Fastsettelse av styrets honorar for 2017
 4. TV og internett
 5. Budsjett 2018
 6. Valg

Last ned innkallingen som PDF Innkalling 2018

Komplett innkalling med vedlegg er sendt alle aksjonærer per post 17. april.

Vinduer

Det er nå en stund vindusprosjektet er avsluttet, og det er på tide med en oppsummering for å høre om alle er fornøyde. Folkvang ønsker å få tilbakemeldinger på eventuelle feil og mangler. Her er en sjekkliste du kan fylle ut og sende tilbake til vaktmester Michal Hamran hvis det er noe du ikke er fornøyd med. Den kan legges i postkassen i søppelrommet eller skriv en e-post direkte til vaktmester@folkvangboligselskap.no – sender du på e-post husk få med leilighetsnummer (mellom 1 og 286)

Bruksanvisning på rømningsposten og FDV-dokumentasjon på vinduene.

Last ned Sjekkliste

Når det gjelder rømningsvei klistremerke er det dessverre noen vinduer som disse er plassert feil. Bemerk! Vinduene sett innenfra.

Skjermbilde

Vennlig hilsen vaktmester Michal Hamran

Styret i Folkvang trenger nye representanter

Styret trenger engasjerte beboere som har lyst til å bidra til å gjøre Folkvang til et flott sted å bo. Styret trenger både styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Ett styreengasjement vil innebære 11-12 møter i året, i tillegg til annet arbeid som fordeles innad i styret etter stilling, behov og engasjement.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan forvente kan du ta kontakt med styreleder 

 

Meld deg som kandidat til valgkomiteen
innen 23. april!

 

Elisabeth N. Abildgaard 476 24 706

Paul Aage Aasheim 930 03 133

Med vennlig hilsen,

 

Valgkomiteen

E-post til styret og vaktmester

Ny e-postadresse til vaktmester, e-postadressen til styret blir som før:

styret@folkvangboligselskap.no og for vaktmester opprettes det en ny e-postadresse: vaktmester@folkvangboligselskap.no og den gamle online.no adressen fases ut.

Status vindusprosjekt

Det er nå sommerferie for de som skifter vinduer, de som jobber med fasaden fortsetter gjennom ferien. Utskiftning av vinduer starter opp igjen 31. juli.

Uteområdene blir satt tilbake til opprinnelig stand når prosjektet er ferdig, eller når entreprenøren er ferdig på ett område. Varsle vaktmester dersom dere ser for eksempel søppel, feil, skader eller annet som ikke burde vært sånn.

Legger ved oppdaterte fremdriftsplaner

Fremdriftsplan vinduer 2017-07-18 – oversikt utskiftning vinduer per leilighet

Fremdriftsplan samordnet 2017-07-18 – oversikt adresser stillas, fasader, rengjøring, maling. Røde felt på stillas gate er bygging av stillaset, det blir stående til de er ferdige med maling av den fasaden før det tas ned.

Styret ber aksjonærer og beboere om å kontakte vaktmester eller kontaktperson fra entreprenør dersom de har spørsmål om prosjektet. 

God sommer!

Fasadereabilitering

Styret videreformidler følgende informasjon fra Lasse Holst AS som står for fasaderehabiliteringen. Ved spørsmål om dette, ta kontakt med vaktmester.

FASADENE SKAL RENGJØRES, FLEKKUTBEDRES OG MALES. TEGL SKAL KUN RENGJØRES.

DE NYE VINDUENE OG BALKONGDØRENE VIL BLI DEKKET TIL UNDER ARBEIDENE. TILDEKKING MÅ IKKE FJERNES, MÅ HOLDES LUKKET. VINDUER OG BALKONGDØRER SOM IKKE SKIFTES VIL BLI MALT.

BALKONGER MÅ RYDDES FOR ALT LØSØRE, MØBLER, BLOMSTERKASSER ETC – OG KAN IKKE BENYTTES MENS ARBEIDENE PÅGÅR. VEGGER OG REKKVERK SKAL BEHANDLES. 

FREMDRIFT – SE FREMDRIFTSPLAN.

VI SER FREM TIL ET GODT SAMARBEIDE OG TAKKER FOR TILLITEN!

MED VENNLIG HILSEN

Lasse Holst AS

 

Hagekasser i Folkvang

Nokre ivrige hageentusiastar har av styret blitt tildelt eit område for eit begrensa antall hagekasser.

Dei som er interesserte i å ta del i dette kan melde i fra så snart som mulig til Frode Sundnes (frode.sundnes@gmail.com 97684318), så møtast vi og blir einige om fordeling oss i mellom.

Tilrettlegging og planting er ikkje i Folkvangs regi og kostander må dekkast av dei involverte.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

onsdag 26. april 2017 kl 18.00 Nordpolen skole – Auditorium
(inngang fra Hans Nielsen Hauges gate, over gaten fra parken i Folkvang)

Konstituering:

 • Registrering og godkjenning av møtedeltakere og fullmakter
 • Valg av møtedirigent og referent
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av to aksjonærer til å underskrive protokollen
 • Valg av tellekorps

Følgende saker skal behandles:

 1. Styrets beretning for virksomheten i 2016
 2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2016
 3. Fastsettelse av styrets honorar for 2016
 4. Vindusprosjekt, herunder låneopptak til å finansiere arbeidene
 5. Utfasing av oljefyr
 6. Budsjett 2017 – økning av felleskostnadene med 8% fra 01.07.17
 7. Valg.

Last ned innkallingen som PDF Innkalling 2017

Komplett innkalling med vedlegg er sendt alle aksjonærer per post 19. april 2017. 

Informasjon vindusprosjekt

Styret informerer om at oppstart på vindusprosjektet blir ca 1 måned utsatt pga. endring av vindustype. Oppstart blir derfor 18. mai. Se eget innlegg med fremdriftsplaner.

Underveis i prosjektet fant vi ut at vinduene som vi har i Folkvang nå ikke er godkjente som rømningsveier. Det er krav om 2 godkjente rømningsveier fra hver leilighet, og vinduene vi har nå har ikke stor nok åpning til å være godkjente. Nye vinduer som nå blir satt inn er godkjente som rømningsveier, og hver leilighet får da minimum 2 godkjente rømningsveier. De fleste leiligheter får også mer enn 2 godkjente rømningsveier. Standard type vindu blir derfor endret fra toppsving (det vi har idag) til sidesving med rømningspost.

Alle aksjonærer vil få et brev i posten til sin postadresse med informasjon om prosjektet. Videre informasjon etter første utsendelse vil bli lagt direkte i postkassene i Folkvang og på hjemmesiden, så dersom du har en annen postadresse pga. fremleie eller andre årsaker er det viktig at du enten sørge for at de som bruker postkassen videreformidler denne informasjonen til deg eller at du følger med på hjemmesiden. På informasjonen som blir sendt ut og lagt ut så vil det også stå relevante kontaktpunkter man kan bruke hvis man lurer på noe underveis i prosjektet.

Styret kommer til å informere om status på generalforsamlingen. Om du ikke kan delta på generalforsamlingen så legger vi ut samme informasjon her, samt eventuelle spørsmål og svar som kommer.

Fremdriftsplaner vindusprosjekt

I forbindelse med vindusprosjektet legger vi ut 3 fremdriftsplaner


Fremdriftsplan før fellesferien – her er datoer fastsatt og gjelder følgende adresser:

 • Grefsenveien 5A
 • H. N. Hauges gate 4 til 18

Se på fremdriftsplanen for å se dato for din leilighet:

Fremdriftsplan før fellesferien rev 2018-04-10


Foreløpig fremdriftsplan komplett – her er datoer etter ferien ikke 100% sikre ennå, oppdatert fremdriftsplan kommer senere. Bruk derfor datoene her som veiledning på ca når din leilighet skal tas.

Foreløpig fremdriftsplan komplett rev 2018-04-10


Foreløpig revidert fremdriftsplan fasadearbeider – en oversikt over uker hvor de forskjellige fasadene skal tas. Dette er utvendig arbeid på fasaden og arbeiderne her skal ikke inn i leilighetene.

Foreløpig revidert fremdriftsplan fasadearbeider rev 2018-04-12