Viktig melding!

Tiltak for å hindre innbrudd!

Pass på og holde ytterdører igjen!
Spesielt på kalde vinterdager blir oljen som er i dørpumpa kald, om døra står lenge oppe.
Dette kan skje som for eksempel når håndtverkere holder på med oppussing.

Når døra etter vært blir lukket går døra mye saktere igjen, og noen ganger kan det medføre at den ikke går i smekk!
Kjenner du at oppgangen er ekstra kald: pass på at døra går i smekk etter deg!

IKKE sett ut slike for å gi tilgang til oppgang og leilighet.

Nøkkelskap med kode - KeyGuard PRO SL-9122 | sikkerheten-selv.no
Denne er bare ett eksempel av mange typer. Alle er like dårlige!

I denne testen hentet fra VG kan du se hvor enkelt det er å åpne forskjellige varianter!
Det er gjerne innleide håndtverkere som setter slike ut, så sjekk med dine håndtverkere at de ikke finner på dette.
De er super enkle og åpne, alle innbruddstyvers drøm er å snuble over disse og finne nøkler som passer til oppganger og leiligheter.
Finner jeg slike fjerner jeg dem umiddelbart da det er en fare for innbrudd!
Mvh Vaktmester