Fyringssesongen er i gang!

Varme på radiatoren

Varme blir styrt automatisk av utetemperaturen.
Det vil automatisk leveres varmere vann til radiatorene jo kaldere det blir ute.

Termostatventil
Radiatorene er utstyrt med termostatventil, en selvregulerende ventil. Ventilen fungerer som en termostat ved at den stilles inn på et tall som samsvare med en ønsket temperatur, og skal dermed automatisk regulere strømmen av varmtvann gjennom radiatoren slik at ønsket temperatur opprettholdes.

Smart Price Adaption
Tilpasser varmepumpens forbruk utover døgnet til de klokkeslettene som har lavest strømpris, noe som gir besparelse.
NIBE Uplink leverer kontinuerlig de aktuelle timeprisene til anlegget, slik at anlegget kan optimere driften på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
Eksempel. Om prisen på strøm har en topp mellom kl.08 og kl.10 vil det bli tilført mer varme ut en tid i forkant og etterkant av denne strøm toppen.

Lufting av radiatoren
Luftbobler i radiatoren hindrer sirkulasjon og full varmeeffekt.
Ved luftbobler hører du surkling i radiatorene eller de gir ikke full varmeeffekt.

Finner du ikke luftenøkkelen? 
Kan kjøpes på Låsspesialisten Grefsenveien 9b

1) Steng termostat-ventilen, og vent ca. 5.minutter.

2) Åpne lufteskruen litt (ca. en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luft. Det kan komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.

3) Åpne termostat ventilen helt igjen.

4) Gjenta trinn 2.

Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut!
Da kan stengeventilen falle ut og vannet vil flomme ukontrollert ut av lufteventilen.

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene i forbindelse med oppussing.
Anlegget er innregulert det vil si at det blir feil å fjerne en radiator permanent.
Det påvirker tilførsel av varme til andre leiligheter!
Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Hilsen vaktmester Michal Hamran